USTAW STRONĘ JAKO STARTOWĄ

Aby ustawić tę stronę jako startową należy wybrać zakładkę "Narzędzia" następnie "Opcje". Wpisać zamawiane.pwsz.krosno.pl w polu "Strona startowa" i potwierdzić klikając "OK".

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Istnieje możliwość kształcenia na jednej z czterech specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, mechanika lotnicza, nawigacja powietrzna.

Specjalność obrabiarki sterowane numerycznie zapewni uzyskanie niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia działalności związanej z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania oraz związane z tymi procesami centrami obróbczymi sterowanymi numerycznie.

Specjalność mechatronika i diagnostyka samochodowa zapewni dobra znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem układów mechatronicznych, elektronicznych i układów sterowania we współczesnych urządzeniach w aspekcie ich niezawodności i bezpieczeństwa. Specjalność przygotuje absolwentów do pracy zawodowej głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatacji urządzeń sterowanych elektronicznie.

Mechanika lotnicza, absolwent tej specjalności zdobędzie dobrą znajomość techniki lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem awioniki, budowy płatowców i silników lotniczych. Zagadnienia te obejmują budowę, obsługę
i eksploatację jak również diagnostykę poszczególnych zespołów samolotów Nawigacja powietrzna, absolwent jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in. prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur, planowania lotu. Ponadto studenci zdobywają wiedze
z zakresu aerodynamiki, meteorologii, wyposażenia pokładowego samolotów, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej.
Stypendia w wysokości 1 000 zł są przeznaczone dla ok. 30% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych.