USTAW STRONĘ JAKO STARTOWĄ

Aby ustawić tę stronę jako startową należy wybrać zakładkę "Narzędzia" następnie "Opcje". Wpisać zamawiane.pwsz.krosno.pl w polu "Strona startowa" i potwierdzić klikając "OK".

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Istnieje możliwość kształcenia się na jednej z 2 specjalności: geotechnika i kształtowanie środowiska oraz instalacje
w inżynierii środowiska. Student zdobywa umiejętności z zakresu: nauk kształcenia ogólnego, nauk podstawowych oraz nauk kierunkowych i specjalnościowych /geodezja i kartografia, geologia i hydrologia, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, planowanie przestrzenne, technika cieplna, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, odnawialne źródła energii.

Absolwenci geotechniki i kształtowania środowiska będą przygotowani do pracy w zakresie rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z kształtowaniem środowiska, wykorzystaniem i przekształceniem środowiska, wykorzystaniem i przekształceniem zasobów środowiska.

Absolwenci instalacji środowiska są przygotowani do kształtowania środowiska wewnętrznego, obejmującego różnego rodzaju obiektu budowlane w zakresie warunków temperaturowych, wilgotnościowych, klimatyzacyjnych, gazowych, CO i CW z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby, odnowy i ochrony środowiska poprzez projektowanie urządzeń i instalacji do czyszczenia ścieków, utylizacji odpadów, oczyszczania gazów.
Stypendia w wysokości 1 000 zł są przeznaczone dla ok. 30% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych.