USTAW STRONĘ JAKO STARTOWĄ

Aby ustawić tę stronę jako startową należy wybrać zakładkę "Narzędzia" następnie "Opcje". Wpisać zamawiane.pwsz.krosno.pl w polu "Strona startowa" i potwierdzić klikając "OK".

INFORMATYKA

Studia trwają 7 semestrów i kończą się tytułem inżyniera.

Studia na kierunku Informatyka umożliwiają zdobycie wiedzy
i umiejętności dotyczących zasad działania i budowy sprzętu komputerowego, ponadto projektowania i oprogramowania systemów informatycznych oraz sieci komputerowych. Studentom zapewnia się przygotowanie ogólne w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych, podstaw miernictwa, języka angielskiego.

Absolwent zdobędzie ogólne wykształcenie informatyczne, na które składa się: wiedza o algorytmach i programowaniu, organizacja i architektura systemów komputerowych, oprogramowanie systemów komputerowych, metody sztucznej inteligencji, wiedza o systemach operacyjnych, sieciach komputerowych, baz danych oraz zagadnienia związane z grafika komputerową. Student może podjąć kształcenie na jednej z dwóch specjalności: sieciowe systemy informatyczne, bazy danych.

Stypendia w wysokości 1 000 zł są przeznaczone dla ok. 30% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych.