USTAW STRONĘ JAKO STARTOWĄ

Aby ustawić tę stronę jako startową należy wybrać zakładkę "Narzędzia" następnie "Opcje". Wpisać zamawiane.pwsz.krosno.pl w polu "Strona startowa" i potwierdzić klikając "OK".

Listy stypendystów - rok akademicki 2013/2014
Dodano: 19 listopada 2013, 15:24:02

W związku z zakończeniem procesu odwoławczego informujemy, iż zostały zatwierdzone listy stypendystów zakwalifikowanych do pobierania stypendium na IV roku na kierunkach zamawianych.

W załączeniu listy stypendystów:

IV Budownictwo

IV Informatyka

IV Inżynieria środowiska

IV Mechanika i budowa maszyn

Listy rankingowe - rok akademicki 2013/2014
Dodano: 24 pazdziernika 2013, 11:05:21

Informujemy, iż w dniu 21 października 2013 r. zostały zatwierdzone listy rankingowe osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium na IV roku na kierunkach zamawianych. Osoby, którym przysługuje stypendium proszone są o wypełnienie  wniosku o przyznanie stypendium, który jest dostępny na stronie internetowej projektu, a także w biurze projektu, budynek Rektoratu, Rynek 1,  pok. nr 11.
Proszę o składanie dokumentów w biurze projektu do 30 października.

W załączeniu listy rankingowe osób którym przysługuje stypendium:

IV Budownictwo


IV Informatyka

IV Inżynieria środowiska

IV Mechanika i budowa maszyn

Organizacja roku akademickiego 2013/2014
Dodano: 16 wrzesnia 2013, 08:42:37

W zbliżającym się nowym roku akademickim 2013/2014 obowiązuje następujący porządek semestralny:

30 września 2013 – 19 lutego 2014 r. - semestr zimowy
1 października – 22 grudnia    - zajęcia dydaktyczne
23 grudnia – 6 stycznia    - przerwa świąteczna
7 stycznia – 27 stycznia    - zajęcia dydaktyczne
28 stycznia – 10 lutego    - zimowa sesja egzaminacyjna
 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 1 listopada 2013 r., 11 listopada 2013 r., 3 stycznia 2014 r.

nowsze | | starsze
Regulamin
Wniosek o przyznanie stypendium
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rejestracji PEFS
Zgoda na przetwarzanie danych
Materiały promocyjne
Stypendia w wysokości 1 000 zł są przeznaczone dla ok. 30% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych.