USTAW STRONĘ JAKO STARTOWĄ

Aby ustawić tę stronę jako startową należy wybrać zakładkę "Narzędzia" następnie "Opcje". Wpisać zamawiane.pwsz.krosno.pl w polu "Strona startowa" i potwierdzić klikając "OK".

BUDOWNICTWO
Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego
i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów
i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwenci są przygotowani do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziałów w projektowaniu obiektw użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Stypendia w wysokości 1 000 zł są przeznaczone dla ok. 30% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych.